Activiteiten Impeesa

NL DOET/klusdag
“Het Oranje Fonds organiseert elk jaar in maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

Kloppend hart
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.” (
www.nldoet.nl).

Ook Impeesa draait helemaal op vrijwilligers. De leiding maakt het mogelijk dat de Meerminnen en Zeemeeuwen iedere week een leuke opkomst hebben. Verschillende commissies en het bestuur zorgen dat alles reilt en zeilt binnen Impeesa. Het vele werk wordt gedaan door een aantal mensen. Tijdens NL-Doet wordt het ‘team’ uitgebreid met ouders, belangstellenden, geïnteresseerden en worden met vereende kracht klussen geklaard.

Burendag/klusdag
Met een enkele klusdag in het jaar is het werk niet af. Na de NL-Doet klusdag in maart volgt dan in september ook altijd de Burendag – klussendag. Sinds 2006 vindt jaarlijks de burendag plaats. Inmiddels is deze door Douwe Egberts geinitieerde dag uitgegroeid tot een landelijk fenomeen dat in het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren. Impeesa neemt het begrip ‘buren’ ruim en laat vooral de buurt zien wat zij is en doet door actief en zichtbaar in de buurt (bij het Clubhuis of de Doos) aan de slag te gaan met onderhoud van gebouw en omgeving.

Bevrijdingsfestival
Jaarlijks vindt in Groningen het bevrijdingsfestival plaats in het stadspark, een ‘thuiswedstrijd’ voor Impeesa. De Cupido gebruikt deze feestelijke gelegenheid om feest te vieren, maar tegelijkertijd ook de kas van Impeesa wat te spekken door als ‘barvrouwen’ aan het werk te gaan. In 2014 stonden de dames ongeveer in het clubhuis op het plein bij ‘de bus’.

Sporthopper
“Huis voor de Sport Groningen vindt het belangrijk dat kinderen een gezonde levensstijl ontwikkelen. Bewegen is daarin een belangrijke schakel. Dit gebeurt tijdens de gymnastieklessen op school. Maar ook buiten school moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor kinderen om ervaring op te doen met veel verschillende sporten. Eén daarvan is Sporthopper, een initiatief van gemeente Groningen. Sporthopper is een verzameling van sportkennismakingscursussen voor kinderen. Sportverenigingen en -organisaties bieden speciale cursussen aan voor kinderen van 4-13 jaar.” Impeesa doet vrijwel ieder jaar mee met de sporthopper. Eigenlijk kan de sporthopper-activiteit van Impeesa worden gezien als ‘open dag’. Voor Impeesa een mogelijkheid om nieuwe Meerminnen te werven.